Vyjímečný originál

Vyjímečný originál

Každý šperk z naší nabídky je vyroben z jedinečného kusu Ammolitu, je tedy výjimečným originálem jak svou povrchovou strukturou, tak svým tvarem a zpracováním. V průběhu cca 15 let bude jediné naleziště vytěženo, cena Ammolite zřejmě poroste strmě vzhůru.

Atraktivní šperk

Atraktivní šperk

Více jak 65 miliónů let trvala proměna schránek Ammonitů, než dosáhly současného vzhledu, z kterého pečlivým opracováním vyrábíme šperky. Opalizující Ammonit byl oficiálně uznán jako drahý kámen Mezinárodní komisí pro barevné drahé kameny pod jménem Ammolit v roce 1981.

Duševní kámen plný mystiky

Duševní kámen plný mystiky

Ammolite je kámen plný mystiky, pozitivní energie, přitahující štěstí a prosperitu. Historicky byl vnímán jako symbol božstva a hluboké meditativní síly. Spojitost Ammolite s některými kulturami a náboženstvími naleznete v následujících článcích.

Ammolite

O nás

Kanada, druhý nejrozlehlejší stát světa se rozkládá na severu Severní Ameriky. Většinu státu však tvoří mrazivé tundry a ledové pustiny, jižní část území je však nádhernou a rozmanitou krajinou, která je člověkem téměř nedotčena, proto láká množství dobrodruhů a milovníků přírody k objevování jejích nespoutaných krás. I já jsem část svého života prožil v těchto místech, pod laskavou ochranou mých rodinných příslušníků, kteří zde žijí trvale a Kanada je jim domovem. Za to jim všem nesmírně děkuji. Poznal jsem mnoho nádherných míst, nádhernou a zdravou přírodu, při rybolovu na moři i řekách, při dalekých výpravách do divočiny i během návštěv lidských sídel, malých vesnic i obrovských měst. Potkal jsem mnoho přívětivých lidí, kteří si tohoto bohatství váží a chrání si jej, poznával jsem jejich historii, legendy, hrdiny a také symboly. Jeden z nich mě zaujal nadmíru, Ammolite, kámen, jehož jediné naleziště je právě v Kanadě. Jak jsem postupně poznával tento kámen, jeho dlouhou historii, krásu a mystickou sílu, rozhodl jsem se, že se pokusím přinést část tohoto fenoménu do své rodné země…………

Příběh ammolitu začíná před více jak 65 miliony let, kdy kroky dinosaurů rozechvívaly zem, pterosaurové byli pány oblohy a oceány byly zaplněny mnoha různými formami života. V této době byla Severní Amerika pokryta mělkým teplým mořem nazývaným Bearpow, jehož břehy sousedily s pohořím Skalistých hor v jihovýchodní části dnešní kanadské provincie Alberta. V tomto moři žilo mnoho rozmanitých živočichů, ať již zcela neškodných, nebo takových monster, jakými byli předchůdci dnešních žraloků. Zde se také objevili Ammonité, vzdálení předchůdci dnešních hlavonožců (chobotnic, sépií, atd.). Ammonité byli hlavonožci s pevnou zakroucenou skořápkou, rozdělenou na komůrky vyplněné plynem. K pohybu využívali proud vody vypuzovaný vlastním tělem, v nebezpečí pak do tohoto proudu vypouštěli barvivo, které jim mělo usnadnit únik. Těchto vlastností pak plně využívali při úniku před svými nepřáteli mosasaury, nebo jinými predátory, pro něž byli pochoutkou.

Prázdné ulity ammonitů klesly do bahna bohatého na minerály, ve kterém zkameněly. Působením různých minerálů ulity získaly duhově hrající barvy. Tak vznikl organický drahokam nazývaný Ammolit. Spolu s jantarem a perlami je tak dalším kamenem, který vzniká na živočišné bázi.

Ammolite Friend Club AFC

Členem klubu se může stát kdokoli, kdo projeví zájem a přihlásí se prostřednictvím formuláře na našich webových stránkách. Každý měsíc probíhá speciální nabídka, většinou slevová akce na vybrané zboží, která bude interpretována a určena výhradně pro členy AFC. Budete pravidelně informováni o novinkách jak v oblasti dovozu kamenů a výroby šperků, tak v oblasti Ammolite a svět, informace z těžby a naleziště, zajímavosti a podobně. Chystáme seriál článků a vyprávění o Ammolite z pohledu vědeckého, mystického, léčivého vlivu, magických schopností, vše v návaznosti na znamení a dokonce i čakry.

Vzhledem k tomu, že vím, jak nepříjemné můžou být někdy časté ataky od různých dodavatelů, emailových či sms nabídek a podobně, můžete si způsob a četnost informací zvolit. Například jednou za 14 dnů emailem a podobně.

Přihlašovací formulář

Ammolite a starověký egypt

Zdrojem pro název Ammonite je starověký Egypt. Ammon byl egyptský bůh, který považoval měkkýše za božské, byl vždy zobrazován s hlavou berana se spirálními rohy a tím tedy připomínal zakroucený tvar pláště Ammonitů. Římský válečník, filosof a historik Plinius starší pohlížel na Ammonite jako na nejposvátnější z kamenů a domníval se, že má schopnost vyvolávat prorocké sny.

ČÍNSKÉ UČENÍ FENG - ŠUEJ

Feng-šuej (feng shui) – doslova „vítr a voda“ - tradiční čínské učení, které se zabývá vztahem člověka a jeho životního prostoru v čase. Pokouší se nastolit harmonii v prostoru a umožnit nerušené plynutí energie ČCHI. Feng-šuej má dvě hlavní školy: školu formy a školu kompasu. Pracuje mimo jiné s polaritou jinu a jangu a s takzvanými pěti elementy (voda, země, dřevo, oheň, kov), snaží se mezi nimi nastolit harmonii prostřednictvím barev, tvarů, materiálů, vůní i zvuků. Jedním z pilířů této nauky je i čínská astrologie.

Známý Feng Shui mistr Edward Kui Ming Li nazývá Ammolite "nejvlivnější kámen tisíciletí". Mezi významné vlastnosti Ammolite, které jsou uznávány mnoha odborníky v rámci Feng Shui, patří zvyšování toku ČCHI po celém těle, snižování hladiny toxicity a podpora životní pohody. Stimuluje a podporuje bohatství, tvořivost, intelekt, energii a moudrost. Úžasný klenot přináší nejen rovnováhu těla osoby, ta pozitivně ovlivňuje také své okolí. Přítomnost Ammolite ve vaší kanceláři bude přispívat k úspěšnosti vašich obchodních jednání, jeho přítomnost ve vašem domě či bytě přispěje ke šťastnému rodinnému životu.

Praktici Feng Shui věří, že za posledních sedmdesát milionů let tento geologický fenomén absorboval značnou část pozitivní kosmické energie ze země a vesmíru. Světelná energie je jedna z forem ČCHI a je vyzařována z Ammolite prakticky v každé barvě viditelného spektra. Každá barva odpovídá specifické vlnové energii, proto tedy různé specifické vlnové délky jednotlivých barev mohou pomoci při vyvažování různých oblasti osobní ČCHI.

Ammolite a indiánská legenda

Ammolite v oblasti kanadských Skalistých hor objevili poprvé Blackfoot Indiáni, kteří mu říkali "iniskim" neboli buvolí kámen. Legenda Indiánů vypráví příběh mimořádně kruté zimy, kdy všichni buvoli zmizeli z okolních pastvin a kmen byl sužován krutým hladem. Mladá, statečná indiánská žena se odvážila do lesa a v hlubokém sněhu hledala dříví na oheň. V tom zaslechla překrásnou píseň, následovala její hlas a pod velkým topolem poprvé objevila Ammolite. Duch jí řekl, že kámen je silný lék, talisman pro lov buvolů a bizonů a že by si jej měla vzít zpět ke svým lidem. Žena přinesla Ammolite zpět do tábora svého kmene, kde uspořádali slavnostní obřad. Druhý den ráno přitáhlo do okolí velké stádo buvolů, kmen byl ušetřen od hladomoru a strádání. Od té doby mají Indiáni Ammolite zabalený v buvolí kůži ve svém svazku léčebných a posvátných předmětů a používají ho při všech svých loveckých obřadech.

Nejdříve byl Ammonite

Ulita Ammonita rozříznutá na dvě poloviny.

Ammoniti byli mořští měkkýši, hlavonožci, kteří se proháněli v mělkých mořích celého světa od konce prvohor do konce křídy. Asi před 65 milióny let spolu s ptakoještěry a dinosaury vyhynuli. Zkamenělé ulity ammonitů jsou běžné fosilie, které se nacházejí na celém světě. Mají hnědou, kouřovou, šedou nebo šedočernou barvu, pro zkameněliny organického původu typickou. Ulity Ammonitů se často rozřezávají na dvě poloviny tak, aby vynikla zajímavá struktura vnitřního uspořádání ulity. Horní plochy se vyleští a fosilie pak slouží jako výstavní kus pro sběratele. Malé ulity se někdy používají jako hlavní ozdoba přívěsku či náušnic.

Nautilus, žijící „bratranec“ Ammonita.

Nejbližším žijícím příbuzným Ammonitů je Nautilus, česky Loděnka. Jako ochranné zbarvení používá tento hlavonožec střídání červených a bílých ploch na hlavě, chapadlech a ulitě tak dokonale, že na první pohled není poznat, kde končí živočich a kde začíná jeho ulita. Panuje domněnka, že všichni Ammmoniti měli duhově opalizující ulity. Jestli podle této módy barvili i svá těla, musel na ně být úžasný pohled!

Vyleštěná ulita opalizujícího Ammonita(Ammolit) je unikátním výstavním kouskem.

V r. 1917 byly poprvé odborně prozkoumány a popsány ulity Ammonitů, pocházející z naleziště v provincii Alberta v Kanadě, které vykazovaly barevnou opalizaci podobnou opálu. Jednotlivé nálezy barevně opalizujících kamenů byly v této oblasti známé již v historických dobách. Jedná se o zkamenělé ulity Ammonitů druhu Placenticeras mekki a vzácnější Placenticeras intercalare. Obvyklá velikost ulit se pohybuje mezi 20 a 90 cm v průměru. Celé, nepoškozené ulity jsou však spíše výjimkou. Většina ulit se nachází v úlomcích. Opalizující Ammonit zaujal odbornou i laickou veřejnost. Od dvacátých let se proto různé společnosti snažily přijít na způsob, jak využít krásu tohoto křehkého kamene ve špercích.

Úlomek neopracovaného Ammolitu.

V r. 1969 byl úlomek opalizujícího Ammonitu úspěšně vybroušen jako šperkový kámen. Od osmdesátých let se datuje legální těžba opalizujícího Ammonitu těžební společností Korite. Tato společnost jako první začala Ammonit brousit do tvaru šperkového kamene, který uvedla na trh pod obchodním názvem Korit. V roce 1981 byl opalizující Ammonit (Korit) oficiálně uznán jako drahý kámen Mezinárodní komisí pro barevné drahé kameny pod jménem Ammolit - http://www.cibjo.org/ , http://www.gemsociety.org/ . Název Ammolit je složenina slov ammonit (hlavonožec) + lithos (kámen).

Poté Ammolite

Vyleštěná ulita opalizujícího Ammonita(Ammolit) je unikátním výstavním kouskem.

V r. 1917 byly poprvé odborně prozkoumány a popsány ulity Ammonitů, pocházející z naleziště v provincii Alberta v Kanadě, které vykazovaly barevnou opalizaci podobnou opálu.
Jednotlivé nálezy barevně opalizujících kamenů byly v této oblasti známé již v historických dobách.
Jedná se o zkamenělé ulity Ammonitů druhu Placenticeras mekki a vzácnější Placenticeras intercalare.
Obvyklá velikost ulit se pohybuje mezi 20 a 90 cm v průměru. Celé, nepoškozené ulity jsou však spíše výjimkou. Většina ulit se nachází v úlomcích.
Opalizující Ammonit zaujal odbornou i laickou veřejnost.
Od dvacátých let se proto různé společnosti snažily přijít na způsob, jak využít krásu tohoto křehkého kamene ve špercích.

Úlomek neopracovaného Ammolitu.

V r. 1969 byl úlomek opalizujícího Ammonitu úspěšně vybroušen jako šperkový kámen.
Od osmdesátých let se datuje legální těžba opalizujícího Ammonitu těžební společností Korite.
Tato společnost jako první začala Ammonit brousit do tvaru šperkového kamene, který uvedla na trh pod obchodním názvem Korit.
V r. 1981 byl opalizují Ammonit (Korit) oficiálně uznán jako drahý kámen Mezinárodní komisí pro barevné drahé kameny pod jménem Ammolit.
Název Ammolit je složenina slov ammonit (hlavonožec) + lithos (kámen).

Těžba Ammolite

Vybroušený Ammolit modrozelené barvy.

Jediné dosud známé naleziště Ammolitů je oblast Skalistých hor v provincii Alberta v Kanadě. Pouze asi 5% všech vytěžených ammonitů vykazuje barevnou opalizaci. Některé kameny jsou ale tak křehké, že je není možné vybrousit. Pro tyto okolnosti je Ammolit velmi vzácným drahokamem. Odhaduje se, že naleziště v Albertě bude během 15 let vytěženo. Pokud se do té doby nenajde jiná lokalita, dá se předpokládat, že cena Ammolitu bude strmě stoupat.

Složení a opalizace

Ammolity jsou z 97% tvořeny aragonitem (karbonát vápníku) a asi z 2% organickou látkou konchiolinem. O zbytek se pak dělí stopové množství jiných prvků, jako například železo, hořčík, křemík, mangan, titan, stroncium a mnoho dalších.

Index lomu: 1,52 – 1,58

Měrná hustota: 2,67 – 2,85 g/cm3

Tvrdost: 4 (podle Mohsovy stupnice tvrdosti minerálů)

Ammolit má stupeň tvrdosti č. 4, tedy stejnou jako perly, ale nižší než opály (tvrdost opálu: 6). Pod ultrafialovým světlem Ammolit září hořčičnou žluto oranžovou barvou. Ammolit je citlivý na vyšší teploty a na náhlé změny teplot a to i v rozmezí 20 stupňů.

Aragonit, obsažený v Ammolitu má zvláštní uspořádání – je rozložen ve třech vrstvách. Vrchní a spodní vrstvu tvoří sloupcovité mikrokrystaly, zatímco ve střední vrstvě má aragonit strukturu miniaturních destiček, které se navzájem překrývají. Tloušťka jednotlivých vrstev kolísá, avšak střední vrstva bývá nejsilnější. Právě tato střední „destičková“ vrstva aragonitu má na svědomí barevnou opalizaci Ammolitu. Síla aragonitových destiček je shodná s vlnovou délkou viditelného světla. Při průchodu světelného paprsku touto vrstvičkou dochází k rozložení světla na duhové barvy. Výsledná barva je ovlivněna tloušťkou střední vrstvy aragonitu. Silnější vrstvy opalizují červeně, slabší zeleně a nejslabší modře.

obrázek brože s ammolitem

Výrazově umírněná brož ve tvaru labutě pochází z ateliéru kanadského šperkaře Darryla Darbyho

Barvy Ammolite

Z jednoho úhlu pohledu ukazuje tento Ammolit pět barev najednou.

Ammolit je snad jediný drahokam na světě, který může mít jakoukoliv barvu. Na jednom kameni může být jedna barva nebo třeba pět – jak je libo. Jednoznačně nejčastěji mají broušené Ammolity červenou nebo zelenou barvu. To je dáno tím, že tyto kameny jsou nejsilnější a nejvíce kompaktní a proto se nejsnadněji brousí. Méně často jsou pak k vidění Ammolity modré a úplnou raritou jsou kameny fialové. Ammolity své barvy mění v závislosti na úhlu pohledu. Barvy přecházejí buď v jednom odstínu např. od žlutozelené přes čistě zelenou k modrozelené, nebo z barvy na barvu od červené ke žluté, od žluté k zelené atd. Nejvíce ceněné kameny jsou ty, které dokážou při stálé změně úhlu pohledu přehrát postupně všechny barvy duhy.

Intenzitu, s jakou jsou barvy vyzařovány, ovlivňuje množství a rozložení konchiolinu a ostatních minerálních látek, které jsou natlačené mezi jednotlivými krystaly a destičkami aragonitu jako malta mezi skleněnými cihlami. Obecně lze říci, že čím více těchto látek Ammolit obsahuje, tím je intenzita jasu nižší. Osy miniaturních destiček aragonitu mohou být orientovány víceméně jedním směrem. V tom případě Ammolit z jednoho úhlu pohledu intenzivně září ale z jiného úhlu pohledu se jeví tmavý (slepý). Aragonitové destičky ale mohou být také rozprostřeny chaoticky či vířivě. V tomto případě se vždy najde dost destiček, které se světelnému paprsku postaví do cesty v tom správném úhlu a proto takové kameny jasně září ze všech úhlů pohledu. Intenzitu jasu barev také ovlivňuje intenzita světla, které kámen ozařuje. Pod umělým osvětlením bude Ammolit vždy zářit více než na denním světle.

Struktura povrchu

Celistvá struktura neobvykle zbarveného Ammolitu připomíná oblačnou oblohu.

Ammolit je snad jediný drahokam na světě, který může mít jakoukoliv barvu. Na jednom kameni může být jedna barva nebo třeba pět – jak je libo. Jednoznačně nejčastěji mají broušené Ammolity červenou nebo zelenou barvu. To je dáno tím, že tyto kameny jsou nejsilnější a nejvíce kompaktní a proto se nejsnadněji brousí. Méně často jsou pak k vidění Ammolity modré a úplnou raritou jsou kameny fialové. Ammolity své barvy mění v závislosti na úhlu pohledu. Barvy přecházejí buď v jednom odstínu např. od žlutozelené přes čistě zelenou k modrozelené, nebo z barvy na barvu od červené ke žluté, od žluté k zelené atd. Nejvíce ceněné kameny jsou ty, které dokážou při stálé změně úhlu pohledu přehrát postupně všechny barvy duhy.

Intenzitu, s jakou jsou barvy vyzařovány, ovlivňuje množství a rozložení konchiolinu a ostatních minerálních látek, které jsou natlačené mezi jednotlivými krystaly a destičkami aragonitu jako malta mezi skleněnými cihlami. Obecně lze říci, že čím více těchto látek Ammolit obsahuje, tím je intenzita jasu nižší. Osy miniaturních destiček aragonitu mohou být orientovány víceméně jedním směrem. V tom případě Ammolit z jednoho úhlu pohledu intenzivně září ale z jiného úhlu pohledu se jeví tmavý (slepý). Aragonitové destičky ale mohou být také rozprostřeny chaoticky či vířivě. V tomto případě se vždy najde dost destiček, které se světelnému paprsku postaví do cesty v tom správném úhlu a proto takové kameny jasně září ze všech úhlů pohledu. Intenzitu jasu barev také ovlivňuje intenzita světla, které kámen ozařuje. Pod umělým osvětlením bude Ammolit vždy zářit více než na denním světle.

Ukázky celistvé struktury ammolitu


Ukázky mozaikové struktury ammolitu

Broušení Ammolite

Ammolit sám o sobě je velmi tenký plátek 0,5 – 0,8 mm silný, po vybroušení a vyleštění je tato vrstva ještě trochu tenčí! Proto se Ammolit brousí vždy společně s podložní vrstvou zkamenělého jílu, která má šedohnědou barvu. Kvalitní kameny se vyleští a nechají v tomto stavu, případně, je-li to nutné, se zpevňují pomocí přírodních laků. Takto vybroušené Ammolity se označují jako přírodní duplet. Někdy je vrstva Ammolitu tak slabá, že je nutné kámen ochránit i svrchu. V tom případě se na Ammolit shora nalepí vrstva vybroušeného přírodního křišťálu nebo syntetického korundu či spinelu. Takto upravené Ammolity se označují jako triplet. Výjimečně se stává, že i přirozená spodní vrstva Ammolitu je nahrazena leštěnou destičkou černého onyxu. I takový kámen se označuje jako triplet.

Ammolit – triplet s fasetovým výbrusem spinelové vrstvy.

Ochranná vrstva spinelu dává Ammolitu výhodu větší životnosti, ovšem za cenu mírného snížení zářivosti barev. Tento nedostatek se brusiči snaží vyrušit tím, že některé spinely brousí do faset, které způsobují optický efekt zdvojení obrazu. Ačkoliv jsou přírodní duplety ploché, typ jejich výbrusu se obvykle označuje slovem kabošon. Také výbrus tripletů se označuje jako kabošon a to i v případě, že horní spinelová vrstva má tvar tabulkovce. Pouze triplety, které mají horní spinely broušené do faset po celé ploše, se označují jako fasetové.

Tvary Ammolite

Ukázka brože od Darryla Darbyho

Kameny menších velikostí se brousí převážně do typizovaných tvarů a rozměrů. Standardně se Ammolity brousí do kulatého tvaru a dále do tvaru oválu, slzy, navety, čtverce nebo obdélníku. Velké, nebo výjimečně kvalitní kameny se brousí do libovolných tvarů, tak aby vynikla neobvyklá nebo zajímavá struktura či rozložení barev Ammolitu. Takové kameny pak samozřejmě směřují do zlatnických ateliérů, kde jsou zhodnoceny důvtipně vytvořeným klenotem přímo na tělo každého jednoho Ammolitu. Pro nepravidelně vybroušené Ammolity se všeobecně ustálil výraz free-form. Před tím, než toto označení přišlo do módy, se o volně broušených drahých kamenech hezky česky říkalo, že mají fantazijní tvar.

Výroba a údržba Šperků

Naše šperky vyrábí tým zkušených českých specialistů v oboru zlatnictví a klenotnictví. Při tvorbě šperků využíváme původní technologie zasazování kamenů. Každý jednotlivý kámen je ručně vsazen za použití tradičních nástrojů. Kvality a pevnosti zasazení je dosaženo trpělivostí a precizností klenotníka. Pokud si vyberete samostatný kámen z naší nabídky, vyrobíme Vám šperk podle Vaší představy, můžete si vybrat materiál a podílet se na samotném návrhu.

S Ammolity je třeba zacházet s nejvyšší opatrností. Do šperku by měl být Ammolit zasazen způsobem, který umožní opakované vyjmutí bez poškození Ammolitu i šperku. To je výhodné pro případy, kdy je nutné šperk opravit letováním v ohni, nebo kdy je šperk tak silně zoxidován, že je nutné kámen vyjmout, aby při čištění šperku nedošlo k jeho poškození. Možná to na první pohled vypadá trochu divně, ale šperkům s Ammolity je nejlépe v uzavíratelném PVC sáčku. Zvláště, chcete-li ammolitový šperk uložit na delší dobu. Na Ammolit zásadně zbytečně nesaháme. Všechny šperky s Ammolity si oblékáme až úplně naposled, když už jsme upravené, navoněné a máme nalakované vlasy. Pokud si zapomenete sundat náušnice a nalakujete si vlasy, může se stát, že se drobné kapičky laku na vlasy srazí na vyleštěné ploše Ammolitu – a zůstanou tam navždy. Nepokoušejte se je setřít! Triplety takhle přecitlivělé nejsou, ale i s nimi je třeba zacházet s citem. S ammolitovými šperky se nekoupeme, při mytí rukou vždy sundáme prsten. Triplety jsou pouze lepené a větší množství vody může způsobit jejich rozlepení. Ammolitové šperky doma nečistěte, vždy tuto práci přenechejte odborníkům, kteří mají s Ammolity zkušenosti. Ammolity nevydrží ani ultrazvukové ani parní čistění. Všechny naše šperky jsou vyrobeny z tripletů, jsou tedy odolnější než duplety či prostý Ammolite.

Ammolite a svět

Ammolit dosud není ve světě běžně dostupným drahokamem. Broušení Ammolitů i navrhování a výroba Ammolitových šperků vyžaduje odborné znalosti a speciální technologické postupy. Vybroušený Ammolit lze koupit na světových kamenářských burzách nebo přímo v brusičských dílnách v Kanadě. Odborná veřejnost, pokud o jeho existenci ví, ho chápe spíše jako raritu. Obchodníci pak narážejí na neznalost a nedůvěru maloobchodníků, takže široké veřejnosti dosud zůstává krása Ammolitu utajena. Výjimkou je samozřejmě Kanada, kde se Ammolit těží a kde se téměř sto procent vytěženého Ammolitu také zpracovává. Známý je i v USA, kde se stal oblíbeným a inspirativním drahokamem amerických návrhářů a šperkařů. Avšak nejznámějším je Ammolit překvapivě v Japonsku. K velké oblibě tohoto drahokamu patrně nejvíce přispěli japonští léčitelé Feng-šuej, kteří v Ammolitu rozpoznali nositele velké pozitivní, léčivé a duchovní energie a běžně tento kámen používají ve své léčitelské praxi. Odhaduje se, že téměř 80% produkce broušených Ammolitů a Ammolitových šperků končí právě na japonském trhu. Japonci Ammolit milují. Věří, že tento drahokam přináší svému nositeli štěstí, zdraví, spokojenost a lásku.

Platby, doprava a balení

Mým cílem je dopravit k Vám šperk tak, jak si budete přát, jsem otevřen jakékoli možnosti, rád bych s každým klientem jednal individuálně. Standardně jsou možnosti tři, smluvní dopravce je společnost PPL, zboží si můžete osobně vyzvednout, nebo Vám ho zdarma kamkoli doručíme osobně. Všem klientům z České republiky nabízíme osobní dopravu vybraného šperku až do místa jejich bydliště. Do tří dnů k Vám přijede náš pracovník, který Vám vybraný šperk osobně předá. Vzhledem k tomu, že jsme při tomto způsobu dopravy zažili nepříjemné situace a také si z nás zjevně někdo několikrát udělal legraci, musíme tuto službu částečně omezit. K předání zboží a jeho zaplacení dojde vždy na veřejném místě. Náš pracovník k Vám vyrazí až po zaplacení zálohy ve výši 1.000,- Kč na náš účet. Tato částka Vám bude odečtena z ceny zboží při jeho předání.

Za zboží můžete zaplatit standardně přes platební systém PayPal, dále prostřednictvím systému PayU, který zahrnuje následující online platební metody:

MojePlatba poskytovaná Komerční bankou, a.s.
ePlatba pro eKonto poskytovaná Raiffeisenbank, a.s.
mPeníze poskytovaná mBankou (BRE BANK SA)
poskytované GE Money Bank, a.s.
poskytované Fio Banka, a.s.
poskytované Sberbank CZ, a.s.
PLATBA 24 poskytovaná Českou spořitelnou, a.s.
standardní bankovní převod prováděný v offline režimu

Při volbě dobírkou umožňuje náš smluvní dopravce PPL platit jak hotově, tak kartou na místě dodání. Vždy upřednostňuji osobní domluvu a ctím přání našich zákazníků.

Každý šperk obdržíte v plastové či koženkové dárkové polstrované krabičce.

Kontaktní informace

Bea - x s.r.o,
Jaurisova 515/4, Michle
140 00 Praha 4
IČO: 29013224
DIČ: CZ 29013224
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 159920

Jiří Judas
Hany Kvapilové 14, Olomouc, Czech Republic
+420 603 206 547
info@ammolite.cz

Peter Judas
#2-1456, east 8th avenue Vancouver B.C., Canada
+01 778 710 7625
canada@ammolite.cz

Ammolite e-shop

E-shop ammolite

Vstoupit

Šperky Ammolite

Ukázka šperků z Ammolite

Výrobní proces

Ruční práce / precizní zpracování

Výroba šperků z kamenů Ammolite je velmi precizní proces, při kterém dbáme na maximální kvalitu jeho zpracování. Vytěžené kusy prochází nejprve rozborem jejich struktury, tvaru a povrchové barevnosti pro dokonalé sladění s kovem, který bude v konečné fázi výroby jeho samotným nositelem.

Díky různorodé barevnosti a jedinečné povrchové struktuře každého vytěženého kusu Ammolite, je každý zasazený kámen jedinečným originálem a dokonalým doplňkem oslňujícím svou překrásnou duhově třpitivou barvou.

Konečná povrchová úprava se dělí na několik procesních kroků, při kterých dbáme na individuální přístup ke každému kusu v závislosti na jeho konečném požadovaném vzhledu.

Přidejte si nás na Facebooku

Jsme rádi, když nás máte rádi.
Spokojení zákazníci dávají naší práci smysl.
Podpořte nás na Facebooku a přidejte si nás do svého profilu.

logo-facebook.png, 5,9kB